סדר הנחת תפילין ספרדים

שתף:Twitter ButtonGooglePlus ButtonFacebook Button

 

כל המקפיד בהנחת תפילין עליו נאמר לא תקח האם על הבנים, ומי שאינו מקפיד ח”ו עליו נאמר שלח תשלח וגו’. והיינו, שח”ו לא יאריך ימים. (קיצור ש”ע ילקוט יוסף ח)

מי שהוא זהיר ביותר במצות תפילין, ליום הדין מצוה זו מכרעת את הכף, שאין לך בכל מצות עשה שבתורה גדולה יותר ממצות תפילין, שהוקשה כל התורה כולה לתפילין, שנאמר, למען תהיה תורת ה’ בפיך. (קיצור ש”ע ילקוט יוסף ט)

לפיכך צריך לדקדק בעת קניית התפילין לו או לבנו שיהיו כשרות ומהודרות, [ולכתחלה יקנה תפילין שנכתבו על קלף שאינו משוח], כדי שיקיים בהם מצות תפילין כהוגן, שאם התפילין יהיו פסולות, אפילו מניחן על ראשו ועל זרועו הרי זה כאילו לא הניח תפילין. ולצערינו כיום יש אנשים [או נשים] שבכדי לממן את לימודם כותבים מזוזות ותפילין בעצם יום השבת, והדבר ברור שמזוזות ותפילין שכתבם מחלל שבת בפרהסיא הרי הן פסולים. (קיצור ש”ע ילקוט יוסף י)style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9076074435940640"
data-ad-slot="5530261617"
data-ad-format="auto">

סדר הנחת תפילין לספרדים

 

מניחין תפילין של יד בישיבה. מניח תחילה של יד. וקודם שמהדק את הקשר, מברך:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהָנִיחַ תְּפִלִּין

מהדק את הקשר, ועושה שבע כריכות על ידו.

ואחר כך יעבור להנחת תפילין של ראש. עתה בעמידה.

לאחר שהניח של ראש, יכרוך רצועה של יד שלש כריכות סביב האצבע האמצעית,אחת בפרק האמצעי ושתים בפרק התחתון , ויאמר:

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי לְעוֹלָם וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים. וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוּנָה וְיָדַעַתְּ אֶת יי

 

 

סדר חליצת תפילין לספרדים

 

חולצין קודם תפילין של ראש מעומד.

אח”כ חולצין תפילין של ראש מיושב.

ויש לחלוץ של ראש ביד שמאל, שהיא יד כהה.

מנהג חכמים לנשק את התפילין בשעת הנחתן ובשעת חליצתן.

 

 

סדר הנחת תפילין הרב אברהם יוסף שליט”א