סדר הנחת תפילין אשכנזים

שתף:Twitter ButtonGooglePlus ButtonFacebook Button

 

מצוות תפילין היא מצווה יקרה מאוד, שכל התורה הוקשה לתפילין, שנאמר: “למען תהיה תורת ה’ בפיך”. ומי שאינו מניח תפילין, הרי הוא בכלל פושעי ישראל בגופן. ומי שמניח תפילין פסולין, לא בלבד שאינו מקיים את המצווה, אלא שמברך כמה וכמה ברכות לבטלה, שהוא עוון גדול.

ולכן ידקדק לקנות תפילין מסופר מומחה וירא שמים. וכן רצועות יקנה מאיש נאמן, שהוא בטוח שנתעבדו לשמה מעורות טהורות. ובעוונותינו הרבים רבה המכשלה במה שקונים תפילין ורצועות ממאן דהוא, לפי שמוכרים בזול, והם פסולים. וכל ירא שמים יתן אל לבו: אם על מלבושיו וכליו הוא מהדר שיהו כתיקונן, מכל שכן בחפצי ה’ יתברך שמו, שלא יצמצם ויחוס על הכסף, אלא יהדר לקנות אותן שהם בוודאי כשרים, אף שמחירם רב. וישגיח עליהם שיהיו מתוקנים ושחורים, הבתים והרצועות. ויש למשוח הרצועות תדיר בשומן, שיהיו שחורים. ואם נתקלקלו התפילין, אפילו רק במקצת, או שנפסקו התפירות, יעשה מיד שאלת חכם אם הם כשרים. וביותר יש לדקדק על הקרנות, ובפרט בשל ראש, שהוא שכיח מאוד שמשתחקות ונעשו שם נקבים ונפסלו. וכן שכיח מאוד שמחמת שנתישנו התפילין, נפרד קצת מהעור העליון של ראש ונפסל. וצריכים להשגיח על כל זה במאוד.

וכל הזהיר במצוות תפילין, לנהוג בהם קדושה, שלא לדבר בהם דברי הבלים ושיחת חולין, מאריך ימים ומובטח שהוא בן עולם הבא, שנאמר: “ה’ עליהם” (שנושאין עליהם שם ה’ בתפילין) – יחיו, ולכל בהן חיי רוחי, ותחלימני והחייני”.

 

סדר הנחת תפילין לאשכנזים

מניחין את התפילין מעומד. לא ינער את התפילין מן התיק, משום ביזוי מצוה, אלא יקחם בידו.

מניח תחילה של יד. וקודם שמהדק את הקשר, מברך:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהָנִיחַ תְּפִלִּין

מהדק את הקשר, ועושה שבע כריכות על ידו, ואחר כך מניח תיכף של ראש.

קודם שמהדקה על ראשו מברך בלחש

בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת תְּפִלִּין

ומהדקה על ראשו ואומר: “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”.

לאחר שהניח של ראש, יכרוך רצועה של יד שלש כריכות סביב האצבע האמצעית,אחת בפרק האמצעי ושתים בפרק התחתון , ויאמר:

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי לְעוֹלָם וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים. וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוּנָה וְיָדַעַתְּ אֶת יי

 

 

סדר חליצת התפילין לאשכנזים

חולצין מעומד.

מסיר את הכריכות מן האצבע, ושתיים או שלוש כריכות מהזרוע, וחולץ תחילה של ראש, ואחר כך חולץ של יד.

ויש לחלוץ של ראש ביד שמאל, שהיא יד כהה.

לא יחלוץ את התפילין לא בפני ספר תורה ולא בפני רבו, אלא יסלק עצמו לצדדין.

מנהג חכמים לנשק את התפילין בשעת הנחתן ובשעת חליצתן.

 

מקור: קיצור ש”ע גנצפריד

 style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9076074435940640"
data-ad-slot="5530261617"
data-ad-format="auto">