מה זה בר מצווה?

שתף:Twitter ButtonGooglePlus ButtonFacebook Button

 

בר מצווה - משמעות המילה הארמית ”בר” היא “בן”, כלומר הפירוש המילולי הוא “בן מצות”. כלומר מעתה הנער מחויב בכל המצות בתורה שעד אותו הזמן הוא קטן, שפטור מכל המצוות.

 

 מהו גיל הבר מצווה? 

משנה אבות פ”ה מכ”א

הוא היה אומר: בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה בן שלש עשרה למצוות, בן חמש עשרה לתלמוד, בן שמונה עשרה לחופה, בן עשרים לרדוף, בן שלשים לכח, בן ארבעים לבינה, בן חמשים לעצה, בן ששים לזקנה, בן שבעים לשיבה, בן שמונים לגבורה, בן תשעים לשוח, בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם.

 

גיל הבר מצוה הנו הלכה למשה מסיני ויש שנתנו רמז לדבר מהכתוב:

“עַם-זוּ יָצַרְתִּי לִי, תְּהִלָּתִי יְסַפֵּרוּ” -    ישעיה מג כא.

זו” בגימטריא י”ג – (ארחות חיים הל’ תפלה אות עג; מגן אבות להתשב”ץ אבות שם בשם מדרש; שו”ת מהרי”ל שם

בר מצווה – “היינו כשנעשה בן י”ג ויום אחד.” (משנה נדה מה ב בנדרים; רמב”ם אישות פ”ב ה”י; טוש”ע או”ח נה ט ועוד.)

 

 

סעודת בר מצווה, “אין לך סעודת מצוה גדולה מזו” :

וסעודת בר מצווה שעושים האשכנזים, לכאורה אין לך סעודת מצוה גדולה מזו, ושמה יוכיח עליה. ועושים שמחה, ונותנים למקום שבח והודיה, שזכה הנער להיות בר מצוה, וגדול המצוה ועושה, והאב זכה שגדלו עד עתה, להכניסו בברית התורה בכללה. (ים של שלמה מסכת בבא קמא פרק ז)

מצוה על האדם לעשות סעודה ביום שנעשה בנו בר מצווה כיום שנכנס לחופה והיינו ביום שנכנס לשנת י”ד וטעם הסעודה משום דעכשיו נעשה איש ישראל שנצטוה במצות התורה. ואם הנער דורש הוי סעודת מצוה אפילו אינו באותו יום (משנה ברורה סימן רכה ס”ק ו)