מה היא טלית?

שתף:Twitter ButtonGooglePlus ButtonFacebook Button

 

מקור המצווה בתורה במדבר פרק טו, פסוק לח:

דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל-כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם, לְדֹרֹתָם; וְנָתְנוּ עַל-צִיצִת הַכָּנָף, פְּתִיל תְּכֵלֶת:

הטלית היא בגד בעל ארבע כנפות שעשוי לכיסוי כפי שפירש רש”י  ”כי הוא כסותה” – זו טלית: (שמות פרק כב)

 

מדוע בפסוק הטלית נקראת ציצית? 

“ועשו להם ציצת” – על שם הפתילים התלוים בה, כמו (יחזקאל ח, ג) ויקחני בציצית ראשי. (רש”י במקום) 

 

מנין שבגד בעל ארבע כנפות חייב בציצית?

דברים פרק כב, פסוק יב

גְּדִלִים, תַּעֲשֶׂה-לָּךְ, עַל-אַרְבַּע כַּנְפוֹת כְּסוּתְךָ, אֲשֶׁר תְּכַסֶּה-בָּהּ:

על ארבע כנפות כסותך – ממה שכתוב בפרשת ציצית: (במדבר טו, לח) “על כנפי בגדיהם”, היה האדם מבין לחייב בציצית כל מה שנקרא בגד, כענין שכתוב: (שמות כח, ד) “ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל”, ואפילו אין לו אלא שתי כנפים או שלש בלבד, שהרי הוא אומר “כנפי בגדיהם”, אבל הכתוב הזה יגלה עתה שאין חיוב הציצית בכל בגד אלא אם כן יש לו ארבע כנפים, כענין הטליתות והסדינין וכיוצא בהן, וטלית בת שתים ושלש כנפים פטור מן הציצית שהרי כתוב “ארבע”. (רבינו בחיי דברים פרק כב פסוק יב)

 

מי הם החייבים בציצית?

ת”ר הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים גרים נשים ועבדים ר”ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. (תלמוד בבלי מנחות דף מג, עמוד א)

וכן נפסק להלכה כרבי שמעון: 

ת”ר הכל חייבין בציצית נשים ועבדים כהנים ולוים וישראלים. ר”ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא היא ונשים פטורות. וקי”ל כר”ש. (הלכות קטנות לרא”ש (מנחות) הלכות ציצית)

נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הציצית מן התורה, ומדברי סופרים קטן שיודע כ להתעטף חייב בציצית כדי לחנכו במצות (רמב”ם הלכות ציצית פרק ג הלכה ט)

 

מתי זמן לבישת ציצית?

במדבר פרק טו:

וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת יְקֹוָק וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם:

וראיתם אותו“. מצוה שיהא נראה, ומכאן (מנחות מג א) שאין מצות ציצית בלילה (רבינו בחיי במדבר פרק טו)

וכן נפסק בשלחן ערוך

לילה לאו זמן ציצית הוא, דאמעיט מוראיתם אותו (שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן יח)

 

מה היא טלית? מפי הרב ישראל מאיר לאו