מה הוא סדר עטיפת טלית?

שתף:Twitter ButtonGooglePlus ButtonFacebook Button

 

קודם שיתעטף בטלית, יבדוק את הציצית אם הן כשרות. וצריך לבדוק גם את החוטין שהן בתוך הנקב, ואת הכריכות. וגם יפריד את החוטין, שלא יהיו מהודקין זה בזה. ואם נשתהה לבוא לבית הכנסת, שבעוד שיפריד את הציצית ויבדקן יתבטל מלהתפלל עם הציבור, אינו צריך לבדקן ולהפרידן.

אוחז את הטלית בשתי ידיו מעומד, ויכוין שציוונו הקב”ה להתעטף בציצית, כדי שנזכור את כל מצוותיו לעשותם, שנאמר: ”..וּרְאִיתֶ֣ם אֹת֗וֹ וּזְכַרְתֶּם֙ אֶת־כָּל־מִצְו‍ֹ֣ת יי..” (במדבר טו לט)

 

קודם עטיפת הטלית יברך:talit-ituf

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְווֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהִתְעַטֵּף בַּצִּיצִית:

 

ויברך  להתעטף בַּציצית (הבי”ת בפת”ח). – אשכנזים (גנצפריד)

מנהגינו לומר להתעטף בציצית, בניקוד שוא תחת הבי”ת, ולא בפת”ח. – ספרדים (ילקו”י)

 

מיד לאחר ברכת ”להתעטף בציצית”, יתעטף בטלית על ראשו (עד למטה מפיו -אשכנזים), כשארבע כנפות הטלית יורדות כנגד פניו, שתים לצד ימין ושתים לצד שמאל, ולאחר מכן יאחז את הצד הימני שכנגד פניו, וישליך אותו לאחוריו על כתפו השמאלית, וטוב שישהה כך כדי שיעור הילוך ארבע אמות, ואחר כך יאחז את הצד השמאלי, וישליכנו גם כן לאחוריו על כתפו השמאלית, באופן שכל ארבע הכנפות יהיו מונחות מאחוריו, וישהה כך כדי שיעור הילוך ארבע אמות, ואחר כך יוריד הטלית על גופו, ויניח שתי ציציות לפניו ושתים לאחוריו, שיהיה מסובב במצוה. והנוהגים להוריד את הטלית על כל גופם, ואחר כך להתעטף בראש כנז’, יש להם על מה שיסמוכו. (ילקו”י)

 

סרטון איך מתעטפים בטלית? מדריך עטיפת טלית לפי מנהג הספרדים , הרב אברהם יוסף שליט”א