באיזה בית כנסת עורכים בר מצווה?

שתף:Twitter ButtonGooglePlus ButtonFacebook Button

 

ניתן לעלות לתורה בכל בית כנסת שבו יש ספר תורה.

נוהגים לעלות לתורה בבית הכנסת שקרוב למקום המגורים לקיים:

 

אמר ריש לקיש: כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל – נקרא שכן רע, שנאמר: (ירמיהו י”ב) ” כה אמר ה’ על כל שכני הרעים הנגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל” ; ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו, שנאמר: (ירמיהו י”ב) “הנני נתשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם”. (תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א )

 

בגלל נוסחי קריאת התורה השונים נהוג לבחור בית הכנסת שתואם את נוסח הקריאה, חתן תורה אשכנזי יעלה בבית כנסת אשכנזי, ספרדי לספרדי וכו’.

 

כדאי לתאם מראש עם גבאי בית הכנסת את יום העלייה לתורה של החתן בשבת ויום חול על מנת למנוע אי נעימויות.